Algemene voorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Same Parfumerie (met KvK-nummer: 68021151), met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@sameparfumerie.nl of per post: Same Parfumerie, West-Kruiskade 47B, 3014AL Rotterdam, Nederland. U kunt ons ook bereiken op Facebook: facebook.com/SameParfumerie. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1: Producten en Werkwijze

Wij gebruiken onze eigen codes die vergelijkbaar zijn met een X product van een X merk. De originele namen zijn gecertificeerd bij de licentiehouders en beschermd bij de wet. Wij verkopen enkel en alleen ons eigen Same-Label! Wel kunnen wij al u vragen beantwoorden en uw informeren als u dit aan ons vraagt via; mail, WhatsApp, Facebook of Instagram. Bestellen & ontvangen: Besteld u doordeweeks voor 16:00 dan ontvangt u meestal uw pakket de volgende dag in huis. Uw pakket wordt geleverd door PostNL. Retourneren: Mocht er sprake zijn van een retournering verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

Artikel 2: Registratie

U dient zich te registreren om een product te bestellen. U moet hiervoor uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed; zie ook onze Privacy Statement. Gebruik een sterk wachtwoord voor uw account en geef uw wachtwoord nooit aan anderen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van uw account (bijvoorbeeld: als een ander met uw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst).

Artikel 3: Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U betaalt via onze online betaalservice; Mollie verzorgt deze betaalservice. Wij vergoeden de verzendkosten.

Artikel 4: Leveringen

Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. PostNL verzorgt de distributie. Wij doen ons best om de bestelling binnen drie werkdagen dagen te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Artikel 5: Retour

U mag het product altijd binnen 30 dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen. Dit kunt u doen met het retourformulier of door een e-mail te sturen naar info@sameparfumerie.nl. Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug en betalen wij de kosten van de terugzending (het product dient per brievenbuspost te worden geretourneerd). Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 7: Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 8: Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@sameparfumerie.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen. Alshet langer dan een week duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u in ieder geval de bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 9: Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Rotterdam bevoegd.