Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Same Parfumerie (met KvK-nummer: 68021151), met u sluiten. Mocht u vragen hebben neem dan contact met ons op via info@sameparfumerie.nl of per post: Same Parfumerie, West-Kruiskade 47B, 3014AL Rotterdam, Nederland. U kunt ons ook bereiken op Facebook: facebook.com/SameParfumerie. Wij hebben het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1: producten en werkwijze

Wij gebruiken onze eigen codes die vergelijkbaar zijn met een x product van een x merk. De originele namen zijn gecertificeerd bij de licentiehouders en beschermd bij de wet. Wij verkopen enkel ons eigen Same-Label! Wij kunnen al uw vragen beantwoorden en u informeren als u dit aan ons vraagt via: Mail, WhatsApp, Facebook of Instagram. 

Artikel 2: Bestellen en ontvangen

Bestelt u op werkdagen voor 16:00 uur dan ontvangt u uw pakket binnen 3 werkdagen op het door u opgegeven adres( Met uitzondering van  de feestdagen). Uw pakket wordt geleverd door Post.nl. 

Artikel 3: Retourneren.

U mag het product altijd binnen 30 dagen retourneren na ontvangst. Dit kunt u doen door het retour formulier in te vullen of door middel van een e-mail te sturen naar info@sameparfumerie.nl. Nadat u van ons een bevestiging heeft ontvangen, verzoeken wij u het product binnen 14 dagen te retourneren op uw eigen kosten. (Retourkosten zijn hetzelfde als de verzendkosten. Let op: elk land hanteert een eigen  verzend en retour tarief.) Indien wij het product hebben  ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het aankoopbedrag terug. Tijdens het termijn dat u heeft om te bedenken of u het product wilt behouden, verzoeken wij u zorgvuldig om te gaan met  de verpakking en het product . U mag het product alleen consumeren voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt behouden.

 

Artikel 4: Registratie

U dient zich te registreren om een product te bestellen. U dient hiervoor uw persoonlijke gegevens te verstrekken aan ons. Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens. (Zie ook onze Privacy Statement). Gebruik een sterk wachtwoord voor uw account en geef uw wachtwoord nooit aan derden. U bent zelf verantwoordelijk voor misbruik van uw account (bijvoorbeeld: als een ander met uw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst).

Artikel 5: Betalingen

Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling heeft opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. PostNL verzorgt de distributie. Wij doen ons best om de bestelling binnen drie werkdagen dagen te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. Wij garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zult ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om het bedrag dat u voor het product betaald heeft meteen terug te storten.

Artikel 6: Leveringen

Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling heeft opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. PostNL verzorgt de distributie. Wij doen ons best om de bestelling binnen drie werkdagen dagen te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. Wij garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zult ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om het bedrag dat u voor het product betaald heeft meteen terug te storten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als de schade is ontstaan door onze opzet of nalatigheid. Uw recht op een schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde product.

Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbenden). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 9: Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst vernemen wij dat graag van u. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk op naar info@sameparfumerie.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen. Als het langer dan een week duurt om de klacht af te handelen dan ontvangt u een  bevestiging van uw klacht. Wij laten u weten wanneer wij u klacht in behandeling nemen. Als wij de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillen regeling.

Artikel 10: Geschillen regeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Rotterdam bevoegd.